กิจกรรม : ประกาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดทรายรีรายละเอียด :
    

 

เทศบาลตำบลหาดทรายรี โดย นางสกุลตลา  ไมตรีจิตร  นายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี แจ้งประกาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดทรายรี ดังนี้

1.แจ้งการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน  2564

2.แจ้งกำหนดการรับใบงานหรือแบบฝึกหัดไปเรียนที่บ้าน ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียน                 การสอน ตั้งแต่วันที่ 1 - 13  มิถุนายน 2564  ตามเวลาดังต่อไปนี้

          -ระดับชั้นอนุบาล 1  ห้องสายรุ้ง/ห้องดวงดาว

          เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.

          -ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ห้องพระอาทิตย์/ห้องดวงจันทร์

          เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.

 

3.แจ้งระเบียบการแต่งกายของนักเรียน 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564    อ่าน 9 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**