งานสภา
     
งานสภา ประกาศอำเภอเมืองชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรีครั้งแรก
   
 
   

 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรีครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดทรายรี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564