ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายส่าด้วยการสาธารณสุขตามมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายส่าด้วยการสาธารณสุขตามมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข โดยดาวน์โหลดคำแนะนำและแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายได้ที่ (QR Code) ที่แนบมานี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564