ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งอำเภอเมืองชุมพร
   
 
   

  คำสั่งอำเภอเมืองชุมพร ที่ 177/2564 เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี และ

   คำสั่งอำเภอเมืองชุมพร ที่ 178/2564 เรื่อง  แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี

    สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

       นายนักรบ  ณ ถลาง  นายอำเภอเมืองชุมพร  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2564