ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2564