ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564  ในวันอังคารที่ 11  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2564