ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น


ประกาศ ณ วันที่ 11  พฤษภาคม  2564
นางสกุลตลา ไมตรีจิตร  นายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี

NUSAPLAY
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564