ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลหาดทรายรี
   
 
   

 คำสั่งเทศบาลตำบลหาดทรายรี ที่ 79/2564  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม  2564

เรื่อง  แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564