แผนพัฒนาเทศบาล
     
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
   
 
   

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564