ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง เจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง เจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2564