ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางข้ามจังหวัด กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง
   
 
   

 

📣เทศบาลตำบลหาดทรายรี โดย นางสกุลตลา ไมตรีจิตร นายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี แจ้งประชาสัมพันธ์ #แนวทางการเดินทางข้ามจังหวัดกรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง#
🤝ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลานี้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 2136/2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในด้านการเดินทาง มาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือน
🤝#กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ประชาชนสามารถขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด ได้เทศบาลตำบลหาดทรายรี
#ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน#
😷ตามมาตการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)😷
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2564