ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่คิด ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่คิด ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2562