ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
     
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศตำบลหาดทรายรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี
   
 
   

 เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/4

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 ส.ถ.4/4

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564