ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
     
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
   
 
   

  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทรายรี ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ณ หน่วยเลือกตั้ง และ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทรายรี

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2564