ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
     
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
   
 
   

 ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ได้ที่

เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก
ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งเทศบาล
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564