ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
     
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภา-นายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
   
 
   

 กกต. จังหวัดชุมพร ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เตรียมพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

(รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ)

ทต.หาดทรายรี
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2564