ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
     
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
   
 
   

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2564