ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
     
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
   
 
   

 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี และนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี ส.ถ. /ผ.ถ. 5/8

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2564