ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
     
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ จาก กกต. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2564 - 4 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ จาก กกต. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2564 - 4 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564