ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
     
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   
 
   

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564