ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชุมพร 2648/2564
   
 
   

 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2564