ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 2650/2564
   
 
   

 เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในกิจการเรือประมง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2564