ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 2651/2564
   
 
   

 เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน แะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19)สำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2564